Dzisiaj jest 10 grudnia 2018 ..:: zapytania-ofertowe ::..  Szukaj  
   BIP Minimalizuj
LOGO BIP
 Drukuj   

     Minimalizuj
 Drukuj   

   Menu Minimalizuj
 Drukuj   

   Zapytania ofertowe Minimalizuj
 • 23.11.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 6/SZ-BH/2018 na organizację wyjazdu edukacyjnego zagranicznego.
 • 19.11.2018 Zapytanie ofertowe na salę konferencyjną, konferencyjno-restauracyjną oraz catering.
 • 09.11.2018 Zapytanie ofertowe nr 6/SZ-BH/2018 na organizację wyjazdu edukacyjnego zagranicznego
 • 24.09.2018  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/SZ-BH/2018 na usługę transportuw dniu (27.09.2018 r.) grupy uczniów z ZSP w Sędziszowie na Targi XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal w Kielcach
 • 24.09.2018  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/SZ-BH/2018 na usługę transportu w dniu (27.09.2018 r.) grupy uczniów z ZSP w Sędziszowie na  targi Obróbki Cieplnej Metali (HEAT TREATMENT) w Kielcach.
 • 13.09.2018 Zapytanie ofertowe nr 4/SZ-BH/2018 na usługę transportuw dniu 27.09.2018 r. grupy uczniów z ZSP w Sędziszowie na Targi XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal w Kielcach.
 • 13.09.2018 Zapytanie ofertowe nr 3/SZ-BH/2018 na usługę transportu w dniu 27.09.2018 r. grupy uczniów z ZSP w Sędziszowie na  targi Obróbki Cieplnej Metali (HEAT TREATMENT) w Kielcach.
 • 10.09.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę urządzenia budowlanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, znak postępowania nr 21/NSZ-NR/2018.
 • 27.08.2018 Zapytanie ofertowe nr 21/NSZ-NR/2018 na dostawę urządzenia budowlanego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 16.08.2018  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 20/NSZ-NR/2018
 • 03.08.2018 Zapytanie ofertowe na usługę montażu kuchenek gazowych nr. 20/NSZ-NR/2018
 • 30.07.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znak: 18/NSZ-NR/2018
 • 27.07.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 19/NSZ-NR/2018
 • 12.07.2018 Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zo. nr. 17/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region"
 • 10.07.2018 Informacja z otwarcia ofert dotyczy zapytania ofertowego nr 19/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”- 19/NSZ-NR/2018
 • 04.07.2018 Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dot. ogłoszonego postępowania w dniu 28.06.2018 r. na usługę montażu kuchenek gazowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Dot. zapytania ofertowego nr 18/NSZ-NR/2018.
 • 03.07.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu nr 15/NSZ-NR/2018 na dostawę betoniarki w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 29.06.2018 Zapytanie ofertowe nr 19/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 28.06.2018 Zapytanie ofertowe nr 17/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 28.06.2018 Zapytanie ofertowe nr 18/NSZ-NR/2018 na usługę montażu kuchenek gazowych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 22.06.2018 Sprostowanie zawiadomienia o wyborze wykonawcy z dnia 12.06.2018
 • 21.06.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie 11.06.2018 r. - 31.12.2018 r.
 • 21.06.2018 Zapytanie ofertowe nr 15/NSZ-NR/2018 na dostawę betoniarki w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 12.06.2018 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Zgodnie z zapisami rozdz. 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów pkt. 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • 08.06.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 14/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 08.06.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 13/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 08.06.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu II części oraz o unieważnieniu I części zapytania ofertowego nr 12/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi elektrycznych i mieszalników betonu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 06.06.2018 Zmiana postanowień zapytania ofertowego - dot. zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie 11.06.2018 r. - 31.12.2018 r.
 • 04.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 3/SZ-BH/2018 na świadczenie usługi transportu oraz wyżywienia na potrzeby organizacji wyjazdu edukacyjnego krajowego.
 • 04.06.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi obsługi Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie 11.06.2018 r. - 31.12.2018 r.
 • 28.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 14/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 28.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 13/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 28.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 12/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi elektrycznych i mieszalników betonu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 25.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i unieważnieniu postępowania w części II dot. zapytania ofertowego na dostawę narzędzi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – znak nr 10/NSZ-NR/2018
 • 24.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 3/SZ-BH/2018 na świadczenie usługi transportu oraz wyżywienia na potrzeby organizacji wyjazdu edukacyjnego krajowego.
 • 23.05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I i II na dostawę narzędzi elektrycznych i mieszalników betonu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – znak nr 9/NSZ-NR/2018.
 • 23.05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę mebli w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – znak nr 11/NSZ-NR/2018
 • 23.05.2018 Zapytanie ofertowe na prezentację robota humanoidalnego Pepper.
 • 18.05.2018 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/SZ-BH/2018 na usługę transportu w dniu 24.05.2018 r. grupy uczniów z ZSP w Sędziszowie na Targi PLASTPOL w Kielcach.
 • 17.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 3/NSZ-NR/2018 na dostawę naczyń do gotowania i elementów zastawy stołowej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 17.05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i ponownym wyborze oferty - dot. Zapytania ofertowego znak: 2/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region"
 • 14.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 11/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 14.05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 8/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region"
 • 14.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 2/SZ-BH/2018 na usługę transportu w dniu 24.05.2018 r. grupy uczniów z ZSP w Sędziszowie na Targi PLASTPOL w Kielcach
 • 14.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 10/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 14.05.2018 Zapytanie ofertowe nr 9/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi elektrycznych i mieszalników betonu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 09.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i unieważnieniu w części I i III postępowania nr 7/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 09.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i unieważnieniu w części II i III postępowania nr 4/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi elektrycznych i mieszalników betonu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 07.05.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 2/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 07.05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 6/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli i sztalug drewnianych w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region, w części I.
 • 26.04.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 5/NSZ-NR/2018 na dostawę urządzeń, wyrobów elektrycznych i silników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 26.04.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 6/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli i sztalug drewnianych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 26.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 8/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 18.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 7/NSZ-NR/2018 na dostawę narzędzi w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 18.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 4/NSZ-NR/2018 na  dostawę narzędzi elektrycznych i mieszalników betonu w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 18.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 3/NSZ-NR/2018 na dostawę naczyń do gotowania i elementów zastawy stołowej w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 16.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 6/NSZ-NR/2018 na dostawę mebli i sztalug drewnianych  w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 16.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 2/NSZ-NR/2018 na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego i kuchennego w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
 • 12.04.2018 Zapytanie ofertowe nr 5/NSZ-NR/2018 na dostawę urządzeń, wyrobów elektrycznych i silników w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
 • 04.04.2018 Zawiedomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zapytania ofertowego nr 1/SZ-BH/2018 na świadczenie usługi transportu oraz wyżywienia na potrzeby organizacji wyjazdu edukacyjnego krajowego.
 • 26.03.2018 Zapytanie ofertowe nr 1/SZ-BH/2018 na świadczenie usługi transportu oraz wyżywienia na potrzeby organizacji wyjazdu edukacyjnego krajowego.
 Drukuj   

© 2005 ŚCITT Sp. z o.o. Kielce   Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności