Dzisiaj jest 21 stycznia 2019 ..:: Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne ::..  Szukaj  
   BIP Minimalizuj
LOGO BIP
 Drukuj   

     Minimalizuj
 Drukuj   

   Menu Minimalizuj
 Drukuj   

   Aktualne zamówienia Minimalizuj
 • 12.01.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ DORADCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WSPARCIU WE WDROŻENIU NOWEJ INNOWACYJNEJ USŁUGI „CYBERKSIĘGOWY”, ”WIRTUALNY DYSPOZYTOR”.
 • 07.01.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DORADCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WSPARCIU WE WDROŻENIU NOWEJ INNOWACYJNEJ USŁUGI „CYBERKSIĘGOWY”, ”WIRTUALNY DYSPOZYTOR”.
 • 13.06.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 14.05.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZNAK: 1/NSZ-NR/2018 NA DOSTAWĘ SPRZETU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION. 
 • 19.04.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZETU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 11.04.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZETU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 07.08.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 07.07.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 21.06.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK” 
 • 14.06.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION. 
 • 08.06.2017 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 02.06.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 30.05.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • 22.05.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ENTERPRISE EUROPE NETWORK
 • 11.05.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA – NOWOCZESNY REGION.
 • 11.05.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 10.05.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH.
 • 08.05.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZŁOŻONYCH OFERTACH W ZAKRESIE II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION
 • 26.04.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZŁOŻONYCH OFERTACH W ZAKRESIE I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION
 • 19.04.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZŁOŻONYCH OFERTACH W ZAKRESIE I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH.
 • 18.04.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION
 • 13.04.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZŁOŻONYCH OFERTACH W ZAKRESIE II, III i V CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH.
 • 07.04.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - NOWOCZESNY REGION 
 • 03.04.2017 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI IV I W CZĘŚCI VI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
 • 03.04.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Z OTWARCIA OFERT, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
 • 30.03.2017 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
 • 24.03.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH.
 • 10.01.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 07.12.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ZŁOŻONYCH OFERTACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”. 
 • 28.11.2016 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”. 
 • 25.11.2016 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”.
 • 23.11.2016 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”.
 • 18.11.2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”.
 • 27.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 01.10.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 28.09.2015 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 25.09.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 17.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO REPUBLIKI CZESKIEJ  W RAMACH REALIZACJI  PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 10.09.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 04.09.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ PUBLIKACJI  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 21.08.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO REPUBLIKI CZESKIEJ  W RAMACH REALIZACJI  PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP.
 • 20.08.2015 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. na podstawie art. 33  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z 2015r. poz. 378) OGŁASZA OTWARTY NABÓR PARTNERA KRAJOWEGO.
 • 20.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ EXPO 2015 PODCZAS TRWANIA TYGODNIA REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. WYJAZD FINANSOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 05.08.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO REPUBLIKI CZESKIEJ  W RAMACH REALIZACJI  PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 15.07.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ EXPO 2015 PODCZAS TRWANIA TYGODNIA REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. WYJAZD FINANSOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 23.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY DYNAMIKI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GRUNTOWEGO ZASOBNIKA CIEPŁA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 19.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO BROSZURY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II - TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 19.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 19.06.2015  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MODUŁÓW HYBRYDOWYCH PVT WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA WYNIKAJACEGO Z POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 19.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – POLITYKA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE SZWAJCARII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 19.06.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ EXPO 2015 PODCZAS TRWANIA TYGODNIA REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. WYJAZD FINANSOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 17.06.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ EXPO 2015 PODCZAS TRWANIA TYGODNIA REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. WYJAZD FINANSOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 11.06.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 11.06.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA OPRACOWANIE  GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO BROSZURY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II - TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 09.06.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY METALOWO – ODLEWNICZEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH”.
 • 09.06.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -  dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY PARAMETRÓW MIKROKLIMATU WEWNĘTRZNEGO I SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN  W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”;
 • 09.06.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -  dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „MISJA INWESTYCYJNA POŁĄCZONA Z WIZYTĄ STUDYJNĄ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”;
 • 09.06.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -  dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE koncepcji laboratorium I dostawę wyposażenia LABORATORIUM oraz dostAwę urządzeń SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH w ramach realizacji projektu pn. „Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego;
 • 08.06.2015 OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA PONADNARODOWEGO.
 • 02.06.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 29.05.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, WYDRUK ORAZ DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO BROSZURY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II - TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 28.05.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 27.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA OPRACOWANIE ANALIZY DYNAMIKI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GRUNTOWEGO ZASOBNIKA CIEPŁA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 27.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH, CATERINGOWYCH I UBEZPIECZENIA PODCZAS WARSZTATÓW W DOMU AUTONOMICZNYM  W PODZAMCZU K.CHĘCIN REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 26.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014"
 • 25.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY PARAMETRÓW MIKROKLIMATU WEWNĘTRZNEGO I SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 25.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MODUŁÓW HYBRYDOWYCH PVT WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA WYNIKAJACEGO Z POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 22.05.2015 ZAWIADOMIENIE W PRZEDMIOCIE ODRZUCENIA OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 21.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – POLITYKA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE SZWAJCARII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 21.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „MISJA INWESTYCYJNA POŁĄCZONA Z WIZYTĄ STUDYJNĄ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 21.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY METALOWO – ODLEWNICZEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH”
 • 20.05.2015 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – POLITYKA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE SZWAJCARII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 20.05.2015 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY METALOWO – ODLEWNICZEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH”
 • 19.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY METALOWO – ODLEWNICZEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH”
 • 13.05.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY PARAMETRÓW MIKROKLIMATU WEWNĘTRZNEGO I SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 12.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – POLITYKA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE SZWAJCARII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 04.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 04.05.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY METALOWO – ODLEWNICZEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH”
 • 04.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ 5 USŁUG DORADZTWA I OPRACOWANIA, PRZY UDZIALE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH/NAUKOWO - DYDAKTYCZNYCH STRATEGII EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WDRAŻANIA STRATEGII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „INWENCJA II - TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 30.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 30.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „MISJA INWESTYCYJNA POŁĄCZONA Z WIZYTĄ STUDYJNĄ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 30.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH, CATERINGOWYCH I UBEZPIECZENIA PODCZAS WARSZTATÓW W DOMU AUTONOMICZNYM  W PODZAMCZU K.CHĘCIN REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 27.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LABORATORIUM I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORAZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO”
 • 27.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY METALOWO – ODLEWNICZEJ. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKANIACH BROKERSKICH”
 • 27.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY DYNAMIKI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GRUNTOWEGO ZASOBNIKA CIEPŁA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 24.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MODUŁÓW HYBRYDOWYCH PVT WRAZ Z ZASYMULOWANIEM OBCIĄŻENIA WYNIKAJACEGO Z POTRZEB ENERGETYCZNYCH UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 24.04.2015 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA OPRACOWANIE ANALIZY DYNAMIKI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GRUNTOWEGO ZASOBNIKA CIEPŁA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 16.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY DYNAMIKI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GRUNTOWEGO ZASOBNIKA CIEPŁA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO UŻYTKOWNIKÓW DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN W RAMACH PROJEKTU: „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 16.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014"
 • 16.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE MADE EXPO W MEDIOLANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 14.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN.: „ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – POLITYKA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE SZWAJCARII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 13.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 10.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH, CATERINGOWYCH I UBEZPIECZENIA PODCZAS WARSZTATÓW W DOMU AUTONOMICZNYM  W PODZAMCZU K.CHĘCIN REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 10.04.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ 5 USŁUG DORADZTWA I OPRACOWANIA, PRZY UDZIALE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH/NAUKOWO - DYDAKTYCZNYCH STRATEGII EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WDRAŻANIA STRATEGII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „INWENCJA II - TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 27.03.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014"
 • 27.03.2015 PRZETRAG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ 5 USŁUG DORADZTWA I OPRACOWANIA, PRZY UDZIALE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH/NAUKOWO - DYDAKTYCZNYCH STRATEGII EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WDRAŻANIA STRATEGII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „INWENCJA II - TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 25.03.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LABORATORIUM I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORAZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO”.
 • 23.03.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 18.03.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 04.03.2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LABORATORIUM I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORAZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO”.
 • 28.02.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LABORATORIUM I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORAZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO”
 • 27.02.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE MADE EXPO W MEDIOLANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 25.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 25.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO SZWECJI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 11.02.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE MADE EXPO W MEDIOLANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 06.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI, DRUK I PRZYGOTOWANIE FOLDERU W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ W FORMIE E-WYDANIA ORAZ DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA WRAZ Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO FOLDERU.
 • 05.02.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 04.02.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO SZWECJI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 02.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO SZWECJI PN. „ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – SZANSA NA ZDOBYCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 28.01.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ CONFEX 2015 W LONDYNIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 26.01.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 26.01.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WÓD GEOTERMALNYCH W CELACH ENERGETYCZNYCH, REKREACYJNYCH I BALNEOLOGICZNYCH W GMINIE KAZIMIERZA WIELKA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY-KONTYNUACJA”
 • 20.01.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. AKTYWNA EDUKACJA „EKOINNOWACJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2014”
 • 20.01.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI, DRUK I PRZYGOTOWANIE FOLDERU W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ W FORMIE E-WYDANIA ORAZ DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA WRAZ Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO FOLDERU.
 • 15.01.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WÓD GEOTERMALNYCH W CELACH ENERGETYCZNYCH, REKREACYJNYCH I BALNEOLOGICZNYCH W GMINIE KAZIMIERZA WIELKA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY-KONTYNUACJA”.
 • 13.01.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO SZWECJI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 12.01.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 12.01.2015  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 31.12.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ CONFEX 2015 W LONDYNIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 23.12.2014 Unieważnienie postępowania w zakresie I i II części przedmiotu zamówienia w ramach prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) na Opracowanie koncepcji laboratorium i dostawę wyposażenia laboratorium oraz dostawę urządzeń spalinowo elektrycznych w ramach realizacji projektu pn. „Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego.
 • 22.12.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”.
 • 18.12.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI, DRUK I PRZYGOTOWANIE FOLDERU W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ W FORMIE E-WYDANIA ORAZ DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA WRAZ Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO FOLDERU.
 • 16.12.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WÓD GEOTERMALNYCH W CELACH ENERGETYCZNYCH, REKREACYJNYCH I BALNEOLOGICZNYCH W GMINIE KAZIMIERZA WIELKA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY-KONTYNUACJA”
 • 03.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. „WYJAZD STUDYJNY DO WŁOCH SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIETOKRZYSKIM” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 28.11.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ. DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ CONFEX 2015 W LONDYNIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 28.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA
 • 27.11.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE ANALIZY MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W GMINIE KOŃSKIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 25.11.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO NA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ CONFEX 2015 W LONDYNIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.„PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 25.11.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 20.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA
 • 20.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. WYJAZD KRAJOWY DO JELENIEJ GÓRY, KARPACZA I WROCŁAWIA SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 17.11.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO SZWECJI PN. „ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – SZANSA NA ZDOBYCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 07.11.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY INNOWACJI PN. BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY – REKOMENDACJE DLA AKTYWNOŚCI I KIERUNKÓW ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OPARCIU O ŚWIATOWE TRENDY I KIERUNKI POLITYKI UE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 07.11.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. WYJAZD KRAJOWY DO JELENIEJ GÓRY, KARPACZA I WROCŁAWIA SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 05.11.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. „WYJAZD STUDYJNY DO WŁOCH SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIETOKRZYSKIM” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 04.11.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NA ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 03.11.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LABORATORIUM I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORAZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO”.
 • 23.10.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ „MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 22.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI LABORATORIUM I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA LABORATORIUM ORAZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO”.
 • 21.10.2014 MODYFIKACJA SIWZ, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO SZWECJI PN. „ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – SZANSA NA ZDOBYCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 20.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO SŁOWACJA – AUSTRIA – CZECHY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 17.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 17.10.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO SZWECJI PN. „ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – SZANSA NA ZDOBYCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 10.10.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY INNOWACJI PN. BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY – REKOMENDACJE DLA AKTYWNOŚCI I KIERUNKÓW ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OPARCIU O ŚWIATOWE TRENDY I KIERUNKI POLITYKI UE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP.
 • 10.10.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. „WYJAZD STUDYJNY DO WŁOCH SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIETOKRZYSKIM” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 10.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 09.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO SZWECJI PN. „ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA – SZANSA NA ZDOBYCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 09.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. „WYJAZD KRAJOWY DO JELENIEJ GÓRY, KARPACZA I WROCŁAWIA SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 08.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO PN. „WYJAZD STUDYJNY DO WŁOCH SZANSĄ NA WZROST ROZWOJU TURYSTYKI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIETOKRZYSKIM” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 08.10.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 02.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP), DOTYCZY II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 • 01.10.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE I CZĘŚCI, DOTYCZY PRZETARGU NA PRZEPROWADZNIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 01.10.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ „MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 26.09.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY INNOWACJI PN. BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY – REKOMENDACJE DLA AKTYWNOŚCI I KIERUNKÓW ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OPARCIU O ŚWIATOWE TRENDY I KIERUNKI POLITYKI UE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 25.09.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO – PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 24.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII INNO-TECH EXPO 2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 23.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE II CZĘŚCI, DOTYCZY PRZETARGU NA PRZEPROWADZNIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 23.09.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY INNOWACJI PN. BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY – REKOMENDACJE DLA AKTYWNOŚCI I KIERUNKÓW ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W OPARCIU O ŚWIATOWE TRENDY I KIERUNKI POLITYKI UE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 23.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ/SESJI COACHING KREATYWNE KRĘGI UKIERUNKOWANYCH NA OKREŚLENIE POTENCJAŁU NA RZECZ BUDOWANIA KREATYWNEGO KRĘGU EWE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 19.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO SŁOWACJA – AUSTRIA – CZECHY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 12.09.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE IV CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP).
 • 12.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII INNO-TECH EXPO 2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA.
 • 12.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE POKAZU ILUMINACJI NA WYBRANEJ ELEWACJI - PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH I OGRODY KRÓLOWEJ BONY W KIELCACH WRAZ Z UDOKUMENTOWANIEM WYDARZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA.
 • 11.09.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 08.09.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)
 • 05.09.2014 ZAWIADOMIENIE W PRZEDMIOCIE ODRZUCENIA OFERT, UNIEWAŻNIENIA CZYNNOŚCI POPRAWIENIA OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENCJI RACHUNKOWYCH DOKONANYCH POPRAWEK ORAZ CZYNNOŚCI INFORMACYJNEJ W TYM ZAKRESIE ORAZ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE I i II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”.
 • 05.09.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ WYJAZDU STUDYJNEGO SŁOWACJA – AUSTRIA – CZECHY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 05.09.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO FINLANDII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY– KONTYNUACJA”
 • 03.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE II i IV CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”.
 • 03.09.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ/SESJI COACHING  KREATYWNE KRĘGI UKIERUNKOWANYCH NA OKREŚLENIE POTENCJAŁU NA RZECZ BUDOWANIA KREATYWNEGO KRĘGU EWE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP.
 • 27.08.2014 UNIEWAŻNIENIE OCENY OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 21.08.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 14.08.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII INNO-TECH EXPO 2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 13.08.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII INNO-TECH EXPO 2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 12.08.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP) W ZAKRESIE III CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • 12.08.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO FINLANDII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER  ENERGETYCZNY– KONTYNUACJA
 • 11.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 07.08.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PODCZAS FESTIWALU ŚWIATŁA ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII INNO-TECH EXPO 2014 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 06.08.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NA WYKONANIE POKAZU ILUMINACJI NA WYBRANEJ ELEWACJI - PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH I OGRODY KRÓLOWEJ BONY W KIELCACH WRAZ Z UDOKUMENTOWANIEM WYDARZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA
 • 06.08.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 06.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PODRĘCZNIKA Z MATERIAŁAMI OPRACOWANYMI W WYNIKU WARSZTATÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ METODY SZKOLENIOWEJ SOLARTEUR  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 06.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 05.08.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO FINLANDII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER  ENERGETYCZNY– KONTYNUACJA
 • 04.08.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO FINLANDII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER  ENERGETYCZNY– KONTYNUACJA
 • 30.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY”
 • 29.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO FINLANDII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER  ENERGETYCZNY– KONTYNUACJA
 • 29.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)
 • 18.07.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO PN. ”MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ – KOLEKTORY SŁONECZNE I SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 17.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PODRĘCZNIKA Z MATERIAŁAMI OPRACOWANYMI W WYNIKU WARSZTATÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ METODY SZKOLENIOWEJ SOLARTEUR W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 16.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE POKAZU ILUMINACJI NA WYBRANEJ ELEWACJI - PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH I OGRODY KRÓLOWEJ BONY W KIELCACH WRAZ Z UDOKUMENTOWANIEM WYDARZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA
 • 15.07.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE 4 SPOTKAŃ/SESJI COACHING  KREATYWNE KRĘGI UKIERUNKOWANYCH NA OKREŚLENIE POTENCJAŁU NA RZECZ BUDOWANIA KREATYWNEGO KRĘGU EWE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP
 • 09.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 09.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 07.07.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH STANOWIĄCYCH TREŚCI DO ZAMIESZCZENIA NA PORTALU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 04.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE I i III CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 02.07.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO PN. ”MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ – KOLEKTORY SŁONECZNE I SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 13.06.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 06.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”.
 • 06.06.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 06.06.2014 MODYFIKACJA SIWZ, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO PN. ”MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ – KOLEKTORY SŁONECZNE I SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”.
 • 05.06.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ SEMINARIUM WYJAZDOWEGO PN. ”MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ – KOLEKTORY SŁONECZNE I SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 03.06.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PODRĘCZNIKA Z MATERIAŁAMI OPRACOWANYMI W WYNIKU WARSZTATÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ METODY SZKOLENIOWEJ SOLARTEUR  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 02.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAMIESZCZENIE SPOTÓW REKLAMOWYCH NA TELEBIMIE (EKRANIE LED)
 • 30.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE II CZĘŚCI PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA , DOTYCZY PRZETARGU NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH STANOWIĄCYCH TREŚCI DO ZAMIESZCZENIA NA PORTALU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 29.05.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 29.05.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ,PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PODRĘCZNIKA Z MATERIAŁAMI OPRACOWANYMI W WYNIKU WARSZTATÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ METODY SZKOLENIOWEJ SOLARTEUR  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE.
 • 27.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH STANOWIĄCYCH TREŚCI DO ZAMIESZCZENIA NA PORTALU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 26.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII.
 • 26.05.2014  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE EKSPERTYZ (AUDYTÓW) ENERGETYCZNYCH 19 OBIEKTÓW WSKAZANYCH  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”
 • 22.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY
  PRZETARGU NA ZAMIESZCZENIE SPOTÓW REKLAMOWYCH NA TELEBIMIE (EKRANIE LED)
 • 19.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO DWUWYMIAROWEGO (2D) KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA (CAD) W ILOŚCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA.
 • 16.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”.
 • 15.05.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII.
 • 30.04.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMIESZCZENIE SPOTÓW REKLAMOWYCH NA TELEBIMIE (EKRANIE LED)
 • 30.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO DWUWYMIAROWEGO (2D) KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA (CAD) W ILOŚCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA.
 • 28.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 25.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA
 • 25.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE METODYKI ANALIZ KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.  PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA ANALIZ KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH DLA GMIN - BENEFICJENTÓW PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO- PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA
 • 24.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA
 • 17.04.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ DO CZECH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”.
 • 14.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
 • 10.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 07.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH STANOWIĄCYCH TREŚCI DO ZAMIESZCZENIA NA PORTALU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP"
 • 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ , DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII.
 • 03.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH STANOWIĄCYCH TREŚCI DO ZAMIESZCZENIA NA PORTALU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP"
 • 01.04.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
 • 01.04.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE METODYKI ANALIZ KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.  PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA ANALIZ KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH DLA GMIN - BENEFICJENTÓW PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA
 • 31.03.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO ORAZ OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ MERYTORYCZNYCH STANOWIĄCYCH TREŚCI DO ZAMIESZCZENIA NA PORTALU W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI  ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”.
 • 27.03.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO DWUWYMIAROWEGO (2D) KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA (CAD) W ILOŚCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA
 • 25.03.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 25.03.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 21.03.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 19.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA REALIZOWANE W RAMACH WARSZTATÓW ZAGRANICZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ KRAJOWEGO WYJAZDU EDUKACYJNEGO W PROJEKCIE PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 18.03.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 17.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ STANOWISKA DYDAKTYCZNEGO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH I EKSPERYMENTALNYCH – STANOWISKA LABOLATORYJNEGO DO MONITOROWANIA I WIZUALIZACJI DANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MIKRO-MAŁYCH-ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM”.
 • 07.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 07.03.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ STANOWISKA DYDAKTYCZNEGO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH I EKSPERYMENTALNYCH – STANOWISKA LABOLATORYJNEGO DO MONITOROWANIA I WIZUALIZACJI DANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MIKRO-MAŁYCH-ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM”.
 • 05.03.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 28.02.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 26.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”.
 • 25.02.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 24.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU KRAJOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”.
 • 21.02.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE
  NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 21.02.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA REALIZOWANE W RAMACH WARSZTATÓW ZAGRANICZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ KRAJOWEGO WYJAZDU EDUKACYJNEGO W PROJEKCIE PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 14.02.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ STANOWISKA DYDAKTYCZNEGO DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH I EKSPERYMENTALNYCH – STANOWISKA LABOLATORYJNEGO DO MONITOROWANIA I WIZUALIZACJI DANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MIKRO-MAŁYCH-ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM”
 • 11.02.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 • 11.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW
 • 10.02.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE METODYKI ANALIZ KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNO- EKOLOGICZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.  PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA ANALIZ KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH DLA GMIN - BENEFICJENTÓW PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO- PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA
 • 07.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO -PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”.
 • 07.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH.
 • 04.02.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE METODYKI ANALIZ KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNO- EKOLOGICZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.  PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA ANALIZ KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYCH DLA GMIN - BENEFICJENTÓW PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO- PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA
 • 04.02.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 • 31.01.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA REALIZOWANE W RAMACH WARSZTATÓW ZAGRANICZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ KRAJOWEGO WYJAZDU EDUKACYJNEGO W PROJEKCIE PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 31.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU KRAJOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”
 • 29.01.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA REALIZOWANE W RAMACH WARSZTATÓW ZAGRANICZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ KRAJOWEGO WYJAZDU EDUKACYJNEGO W PROJEKCIE PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 28.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA REALIZOWANE W RAMACH WARSZTATÓW ZAGRANICZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ KRAJOWEGO WYJAZDU EDUKACYJNEGO W PROJEKCIE PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 27.01.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSPORTU, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA REALIZOWANE W RAMACH WARSZTATÓW ZAGRANICZNYCH, PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ KRAJOWEGO WYJAZDU EDUKACYJNEGO W PROJEKCIE PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 24.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW
 • 24.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH
 • 22.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO -PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 21.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO CYKL SZKOLEŃ SKŁADAJĄCY SIĘ Z SIEDMIU MODUŁÓW TEMATYCZNYCH
 • 21.01.2014 UNIEWAŻNIENIE OCENY OFERT ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 16.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYKONANIE,
  DRUK I DOSTAWĘ ULOTKI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. LOKALNY PUNKT KONTAKTOWY 7 PROGRAMU RAMOWEGO UE
 • 15.01.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE
  NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 14.01.2014 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU KRAJOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”
 • 10.01.2014 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH  REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”.
 • 10.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII  I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
 • 08.01.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO -PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 08.01.2014 WYJAŚNIENIA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 08.01.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH  REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”.
 • 08.01.2014 MODYFIKACJA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH  REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”.
 • 07.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 07.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI TŁUMACZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 07.01.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW
 • 07.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻKI DRUKOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 07.01.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE
 • 03.01.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH
  REALIZACJI PROJEKTU PN. "PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE".
 • 31.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH
  REALIZACJI PROJEKTU PN. "PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE".
 • 23.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 23.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW”
 • 20.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH WRAZ Z ICH ZWIASTUNAMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 20.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE MODUŁOWYCH ZAJĘĆ INTERAKTYWNYCH  REALIZOWANYCH W FORMIE E-LEARNINGU OPARTYCH NA PROGRAMIE NAUCZANIA TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 20.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DRUKARKI.   
 • 19.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW
 • 19.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH
 • 19.12.2013 SPROSTOWANIE - DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO -PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”.
 • 18.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKADEMIA TRIZ DLA BIZNESU”
 • 18.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 18.12.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO -PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”.
 • 16.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE 20 USŁUG PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO ORAZ 5 USŁUG MODELU OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 11.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYKONANIE, DRUK I DOSTAWĘ ULOTKI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LOKALNY PUNKT KONTAKTOWY 7 PROGRAMU RAMOWEGO UE”
 • 11.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI TŁUMACZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 11.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”.
 • 10.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII  I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 • 10.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DRUKARKI
 • 10.12.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNEGO WYJAZDU WARSZTATOWEGO DO FINLANDII
 • 06.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 05.12.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII  I INNOWACJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 • 04.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKADEMIA TRIZ DLA BIZNESU”
 • 29.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ  NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE AUTODESK AUTOCAD LT 2014 PL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W ILOŚCI 2 SZTUK ORAZ NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE DO SPORZĄDZANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W ILOSCI 2 SZTUK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ŚWIĘTOKRZYSKO -PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY - KONTYNUACJA”
 • 29.11.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW”.
 • 29.11.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻKI DRUKOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 28.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 28.11.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DRUKARKI
 • 27.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO, WYKONANIE, DRUK I DOSTAWĘ ULOTKI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LOKALNY PUNKT KONTAKTOWY 7 PROGRAMU RAMOWEGO UE”
 • 27.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI TŁUMACZENIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 27.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DRUKARKI
 • 22.11.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNEGO WYJAZDU WARSZTATOWEGO DO FINLANDII.
 • 21.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW GRUPOWYCH ORAZ MISJI BRANŻOWEJ
 • 20.11.2013  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE 20 USŁUG PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO ORAZ 5 USŁUG MODELU OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 19.11.2013 MODYFIKACJA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 19.11.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 15.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKADEMIA TRIZ DLA BIZNESU”
 • 15.11.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻKI DRUKOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 15.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
 • 08.11.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KSIĄŻKI DRUKOWANEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 07.11.2013 OGŁOSZENIE NR 1/11/2013 - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPÓŁKI
 • 06.11.2013 MODYFIKACJA SIWZ, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNEGO WYJAZDU WARSZTATOWEGO DO FINLANDII.
 • 06.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI,  DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIEOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 04.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
 • 04.11.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”.
 • 31.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNEGO WYJAZDU WARSZTATOWEGO DO FINLANDII
 • 30.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW”.
 • 29.10.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW”.
 • 28.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PWP MÓJ NOWY ZAWÓD W ZIELONEJ GOSPODARCE”
 • 24.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE 20 USŁUG PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO ORAZ 5 USŁUG MODELU OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 23.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 20 USŁUG PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO ORAZ 5 USŁUG MODELU OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE – IV ETAP”
 • 21.10.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIEOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 21.10.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW GRUPOWYCH ORAZ MISJI BRANŻOWEJ
 • 18.10.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
 • 11.10.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”   
 • 07.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW GRUPOWYCH ORAZ MISJI BRANŻOWEJ
 • 04.10.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KOMPUTERA TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
 • 26.09.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.
 • 24.09.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”  
 • 23.09.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SZKOLENIEOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 19.09.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW”.
 • 17.09.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW”.
 • 13.09.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE, GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WYDRUK I DOSTAWĘ INFORMATORA Z OFERTĄ BADAWCZĄ UCZELNI Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SKIEROWANĄ DO PRZEDSIĘBIORSTW  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „INWENCJA II – TRANSFER WIEDZY, TECHNOLOGII I INWENCJI WSPARCIEM DLA KLUCZOWYCH SPECJALIZACJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GOSPODARKI  I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW”.
 • 13.09.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ).
 • 12.09.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH ORAZ ZAMIESZCZENIE SPOTÓW REKLAMOWYCH NA TELEBIMIE.
 • 28.08.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH ORAZ ZAMIESZCZENIE SPOTÓW REKLAMOWYCH NA TELEBIMIE
 • 22.08.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MAPINFO PROFESSIONAL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY
 • 21.08.2013 Rozstrzygnięcie postępowania na otwarty nabór Partnera, zainteresowanego wspólną realizacją projektu.
 • 13.08.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
 • 09.08.2013 MODYFIKACJA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ).
 • 09.08.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ).
 • 08.08.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA TARGI EUROPE NOW: BEAUTY, HEALTH AND FASHION SHOW 2013 KANADA/TORONTO.
 • 08.08.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MAPINFO PROFESSIONAL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY
 • 08.08.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE EKSPERTA TRIZ (TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ)
 • 07.08.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” 
 • 06.08.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” 
 • 06.08.2013  MODYFIKACJA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM” 
 • 02.08.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ KRAJOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA SZANSĄ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”   
 • 01.08.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWO-KONFERENCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”
 • 31.07.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA TARGI EUROPE NOW: BEAUTY, HEALTH AND FASHION SHOW 2013 KANADA/TORONTO.
 • 31.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (PANELI FOTOWOLTAICZNYCH) W POŁĄCZENIU Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNKÓW OŚWIATOWYCYH) GMINY BIELINY.
 • 29.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO SZKOLENIE EFEKTYWNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA, ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
 • 29.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 29.07.2013 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009.84.712 j.t., ze zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty nabór Partnera, zainteresowanego wspólną realizacją projektu.
 • 26.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ NIEWYŁĄCZNEJ, NIEOGRANICZONEJ CZASOWO LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MAPINFO PROFESSIONAL BĄDŹ RÓWNOWAŻNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY
 • 26.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH ORAZ ZAMIESZCZENIE SPOTÓW REKLAMOWYCH NA TELEBIMIE
 • 25.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODEROWANIE SPOTKAŃ KONSULTACYJNO- WARSZTATOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE USŁUG DORADCZYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”
 • 24.07.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,  DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA TARGI EUROPE NOW: BEAUTY, HEALTH AND FASHION SHOW 2013 KANADA/TORONTO.
 • 19.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MIKRO-MAŁYCH-ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM”
 • 18.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA TARGI EUROPE NOW: BEAUTY, HEALTH AND FASHION SHOW 2013 KANADA/TORONTO.
 • 18.07.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,  DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
 • 17.07.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 16.07.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (PANELI FOTOWOLTAICZNYCH) W POŁĄCZENIU Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH) GMINY BIELINY
 • 12.07.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO SZKOLENIE EFEKTYWNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA, ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
 • 12.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE DO WYKORZYSTANIA W ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ ROLNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM SKOMPUTERYZOWANEGO SYSTEMU WPROWADZANIA, POZYSKIWANIA, GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA, PRZETWARZANIA, ANALIZOWANIA I UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI POSIADAJĄCEJ ODNIESIENIE PRZESTRZENNE DO POWIERZCHNI ZIEMI W GMINIE BEJSCE.
 • 11.07.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
 • 11.07.2013 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA TARGI EUROPE NOW: BEAUTY, HEALTH AND FASHION SHOW 2013 KANADA/TORONTO.
 • 05.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIÓW WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KOMPLEKSIE ZABUDOWY ADMINISTRACYJNO - OŚWIATOWEJ MIASTA I GMINY ĆMIELÓW ORAZ WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH GMINY BODZECHÓW
 • 05.07.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (5), DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 04.07.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE DO WYKORZYSTANIA W ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ ROLNICZEJ Z WYKORZYSTANIEM SKOMPUTERYZOWANEGO SYSTEMU WPROWADZANIA, POZYSKIWANIA, GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA, PRZETWARZANIA, ANALIZOWANIA I UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI POSIADAJĄCEJ ODNIESIENIE PRZESTRZENNE DO POWIERZCHNI ZIEMI W GMINIE BEJSCE
 • 04.07.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (4), DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 02.07.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3), DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 02.07.2013 MODYFIKACJA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 01.07.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI
  DOTYCZĄCEGO MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W GMINIE KAZIMIERZA WIELKA.
 • 28.06.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2), DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 28.06.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1), DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 28.06.2013 MODYFIKACJA SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 28.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ ZAGRANICZNEGO WYJAZDU GRUPOWEGO PN.: „STRATEGIA ROZWOJU POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ AUSTRIACKICH”
 • 27.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
 • 26.06.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MIKRO-MAŁYCH-ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM”
 • 21.06.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE W PROCEDURZE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI PN:  „BUDOWA DOMU AUTONOMICZNEGO W PODZAMCZU K/CHĘCIN NA POTRZEBY BADANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ZAKRESIE SPECJALIZACJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”
 • 21.06.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODEROWANIE SPOTKAŃ
  KONSULTACYJNO- WARSZTATOWYCH ORAZ PRZEPROWADZENIE USŁUG DORADCZYCH
  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „PERSPEKTYWY RSI ŚWIĘTOKRZYSKIE (IV ETAP)”
 • 20.06.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ GRUPOWEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA TARGI EUROPE NOW: BEAUTY, HEALTH AND FASHION SHOW 2013 KANADA/TORONTO
 • 20.06.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKŁADOWCY PROWADZĄCEGO SZKOLENIE EFEKTYWNA GOSPODARKA ENERGETYCZNA, ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • 18.06.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIÓW WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W GMINIE KAZIMIERZA WIELKA
 • 14.06.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIÓW WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KOMPLEKSIE ZABUDOWY ADMINISTRACYJNO - OŚWIATOWEJ MIASTA I GMINY ĆMIELÓW ORAZ WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH GMINY BODZECHÓW
 • 12.06.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCEGO POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ (PANELI FOTOWOLTAICZNYCH) W POŁĄCZENIU Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTÓW UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH) GMINY BIELINY
 • 12.06.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE STUDIÓW WYKONALNOŚCI DOTYCZĄCYCH: POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ PRZEPROWADZENIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY BAŁTÓW ORAZ POPRAWY  EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ PRZEPROWADZENIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW I WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY TUCZĘPY
 • 03.06.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  DOSTAWĘ KSIĄŻEK DRUKOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU  PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MIKRO-MAŁYCH-ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM”
 Drukuj   

© 2005 ŚCITT Sp. z o.o. Kielce   Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności