Dzisiaj jest 15 listopada 2018 ..:: Przedmiot ::..  Szukaj  
   BIP Minimalizuj
LOGO BIP
 Drukuj   

   Menu Minimalizuj
 Drukuj   

     Minimalizuj
 Drukuj   

   Przedmiot działalności Minimalizuj


Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)    18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI;
2)    26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
3)    33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
4)    35.1 – Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną;
5)    41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze znoszeniem budynków;
6)    41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
7)    55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
8)    61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
9)    64.92.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
10)     64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
11)    64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
12)    58 – DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;
13)    58.11.Z  - Wydawanie książek;
14)    58.12.Z  - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
15)    58.13.Z - Wydawanie gazet;
16)    58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
17)    58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
18)    58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
19)    59.20.Z  - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
20)    60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych;
21)    60.20.Z  - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
22)    62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
23)    62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
24)    62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
25)    62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i  komputerowych;
26)    63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 
i  podobna działalność;
27)    63.12.Z -Działalność portali internetowych;
28)    63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych;
29)    63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej          niesklasyfikowana;
30)    64 – FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I   FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH;
31)    66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem    ubezpieczeń i funduszów  emerytalnych;
32)    69.10.Z - Działalność prawnicza;
33)    69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
34)    70.10.Z - Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem  holdingów finansowych;
35)    70.21.Z  - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
36)    70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
37)    71.11.Z  - Działalność w zakresie architektury;
38)    71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
39)    71.20.A  - Badania i analizy związane z jakością żywności;
40)    71.20.B  - Pozostałe badania i analizy techniczne;
41)    72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
42)    72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
43)    72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;
44)    73.11.Z  - Działalność agencji reklamowych;
45)    73.12.A  - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji;
46)    73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
47)    73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych Internet);
48)    73.12.D  - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
49)    73.20.Z  - Badanie rynku i opinii publicznej;
50)    74.10.Z  - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
51)    74.20.Z  - Działalność fotograficzna;
52)    74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
53)    74.90.Z  - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
54)    77.40.Z –  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
55)    78.10.Z  - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
56)    78.20.Z  - Działalność agencji pracy tymczasowej;
57)    78.30.Z  - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
58)    82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
59)    82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
60)    82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center);
61)    82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
62)    82.91.Z  - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
63)    82.99.Z  -  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
      gdzie indziej niesklasyfikowana;
64) 85 –  EDUKACJA.

Archiwum

 Drukuj   

© 2005 ŚCITT Sp. z o.o. Kielce   Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności